Kariyer Gelişim Programları

Kariyer Gelişim Programları

Kariyer Gelişim Programları eğitim öncesinde ihtiyacın tespit edilmesinden başlayarakeğitimin sunulması ve eğitim sonrası takibi içeren sürecikurumlar için baştan sona kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

Programlar modüler olarak da sunulabilmektedir.

Eğitim Öncesi

Yetkinlik Değerlendirme

Değerlendirme Merkezi

Kişilik Envanteri ile Değerlendirme

Geri Bildirim ve Gelişim Planlama

Eğitim Konuları

Ekip Yönetimi

Performans Yönetimi

Yöneticiler için Kariyer Yönetimi ve Geri Bildirim

İletişim ve İlişki Yönetimi

Kariyer Geçişlerinde Uyum

Zaman Yönetimi

Farkındalık veÖz Yönetim

Koçluk Eğitimi

Koçluk Hizmeti

Değerler, Etik ve Bağlılık

Etkili İfade ve Sunum Teknikleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Mentorluk

Eğitim Sonrası

Takip Programları

Süpervizyon