Kariyer Gelişimi

 • Meslek Seçimi ve Kariyer Seçenekleri
 • İş arama sürecinde stratejik düşünmek
 • İşteki ilk 90 gün
 • Kendi gelişimini planlamak
 • Liderlik gelişimi
 • Güçlü yönler, beceriler ve değerlerin iş yaşamında etkin kullanılması

Kişisel Gelişim

 • Zaman Yönetimi
 • Problem Çözme
 • Karar verme
 • Hedef ve başarı göstergelerini belirlemek
 • Ders seçimleri yapmak
 • Öğrenim hayatı ve sosyal hayat dengesini kurmak
 • İletişim ve kendini ifade etmek
 • Özgüveni geliştirmek
 • Motivasyonu arttırmak

Süreç

2 öğrenim dönemini içerecek şekilde toplam 9 görüşme

Kimler İçin

Lisans ve Lisans Üstü Öğrencileri